Maritieme Academie Holland

Water vergroot je wereld

Maritieme Academie Holland
Drs. L.J. (Leon) Maas
De Ruijterkade 7, 13e etage
1013 AA Amsterdam
Netherlands
T +31 (0)20 6269325
www.maritiemeacademieholland.nl
info@maritiemeacademieholland.nl
164

Of je nu net van school aan een (vervolg)opleiding begint of al jaren werkervaring hebt: voor een maritieme opleiding, cursus, training of onderzoek ben je bij de Maritieme Academie Holland aan het goede adres. Dit samenwerkingsverband van gerenommeerde opleidingspartners heeft alles in huis (en op het water!) om je maritiem nautische of maritiem technische loopbaan voor te bereiden of verder te ontwikkelen.

De Maritieme Academie Holland biedt op haar acht locaties een breed opleidingsprogramma aan voor leerlingen, studenten en cursisten. De academie is thuis in de vakgebieden Binnenvaart, Havenlogistiek, Zeevaart, Maritieme Techniek, Scheeps- en jachtbouw maar ook Ocean Technology. Binnen de academie kun je naadloos doorstromen tussen de verschillende niveaus in voorbereidend, middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Daar ligt de meerwaarde van samenwerking tussen de professionele kenniscentra. Van matroos tot onderzoeker, van 12 tot 70 jaar... de Maritieme Academie Holland vergroot je wereld. 

Innovatief en Hightech
De onderwijsinstellingen beschikken samen niet alleen over een schat aan kennis en ervaring, maar delen ook hoogwaardige opleidingsfaciliteiten zoals simulatoren en opleidingsschepen. Daarnaast heeft de academie eigen werffaciliteiten voor de scheeps- en jachtbouw. Verder biedt de academie een uniek opleidingsconcept voor zeevaartopleidingen. Negen zeeschepen zijn hiervoor uitgerust met een speciale onderwijsruimte: een extra oefenbrug bovenop de functionele brug, en zijn die opleidingsschepen voorzien van extra hutten voor stagiairs en een docent, een leslokaal, ontspanningsruimte, sportruimte en ICT-faciliteiten. Met dit concept realiseert de academie ook docentenstages en uitwisselingsprogramma’s tussen zeevarenden. Aan de wal zijn hightech simulatoren in moderne praktijklokalen beschikbaar zodat praktijksituaties op een realistische manier worden nagebootst. En er is een speciale oefenlocatie voor veiligheidstrainingen, want ook daaraan wordt uiteraard in alle opleidingen veel aandacht besteed.

Beroepsopleidingen voor de hele sector
De Maritieme Academie Holland wordt gevormd door toonaangevende opleidingspartners. Hun gezamenlijke opleidingsaanbod omvat het hele spectrum van de maritieme sector. Op vakgebied Binnenvaart kan op vmbo-niveau ingestroomd worden waarna studenten kunnen doorgroeien op maritiem nautisch mbo of hbo-niveau. Op vakgebied Scheeps- en jachtbouw kan op mbo-niveau ingestroomd worden waarna studenten kunnen doorgroeien op maritiem technisch hbo-niveau. Vanaf de havo en het vwo kan zowel maritiem nautisch als maritiem technisch ingestroomd worden. Havenlogistiek wordt op alle beroepsniveaus aangeboden. De vorming van de brede maritieme beroepskolom maakt de Maritieme Academie Holland tot een unieke opleider.  

Maatwerk voor bedrijven van particulieren
Goed geschoolde medewerkers hebben en hun kennis up-to-date houden is essentieel in de maritieme wereld, waar ontwikkelingen elkaar in snel tempo opvolgen. Daarom verzorgt de Maritieme Academie Holland naast beroepsopleidingen ook specifieke opleidingen voor bedrijven en particulieren. Speciaal ontwikkeld om de vakkennis van professionals in de maritieme sector op peil te houden. Jaarlijks melden zicht ruim 4.000 cursisten (leeftijd tussen de 18 en 70 jaar) voor zo’n training op contractbasis. Het aanbod varieert van eendaagse trainingen tot opleidingen van een jaar, van individuele cursussen tot trainingen in groepsverband, en van cursussen op school tot maatwerktrajecten die bij bedrijven zelf worden gegeven. In deze maatwerkcursussen bundelen specialisten in maritieme vakgebieden, onderwijskundigen en gedragswetenschappers hun kennis. Daardoor kan de academie oplossingen aandragen waar bedrijven echt iets aan hebben. Maatwerk betekent 100% toegesneden op de situatie bij de opdrachtgever, zodat cursisten zich erin herkennen en wat ze leren meteen kunnen toepassen in hun werk. 

Uitgebreid aanbod
Het uitgebreide contractonderwijsaanbod voor bedrijven en particulieren omvat onder andere maritieme opleidingen in deeltijd, maritieme communicatietrainingen, radaropleidingen, cursussen Scheepsgezondheidszorg, Scheepsmanagement, Basic Training, Advanced Fire Fighting, Ship Security Officer als ook ADN-opleidingen, afstandsonderwijs en ondernemersvaardigheden in de binnenvaart. Binnen de academie worden ook uiteenlopende veiligheidstrainingen verzorgd. Bij deze trainingen wordt gebruik gemaakt van diverse faciliteiten, waaronder twee trainingslocaties voor scheepsbrandbestrijding. De bedrijfsopleiders binnen de academie beschikken over het ISO 9001-2008 keurmerk.

Locaties:

  • IJmuiden (mbo en contract), tel. (023) 530 2900
  • Velsen (vmbo), tel. (0255) 54 6900
  • Amsterdam (hbo), tel. (020) 595 1400
  • Harlingen (vmbo, mbo en contract), tel. (0517) 41 230
  • Sneek (mbo), tel. (0515) 48 1600
  • Terschelling (hbo), tel. (0562) 44 6600
  • Leeuwarden (hbo), tel. (058) 251 2345
  • Delfzijl (mbo), tel. (0596) 610 219


Facts about
Aantal werknemers: 375
Sector: Binnenvaart, Dienstverlening, Dredging & Waterbouw, Energie, Olie & Gas, Havens, Jachtbouw & Watersport, Offshore, Opleiding, Training & Onderwijs, Scheepsbouw- & reparatie, Visserij, Zeescheepvaart
Carrièrefase: Student, Starter, Young Professional, Professional, Trainee, Stagiair
Gewenst werk- en denkniveau: Vmbo, mbo, hbo
Gewenste studierichtingen: Maritiem technisch, Maritiem nautisch, Havenlogistiek, Onderzoek.
Openstaande functies: Kijk regelmatig op www.maritiemeacademieholland.nl

  
Maps
Photos
164
Title
Tags